VÅRT UPPSALA KAN BÄTTRE

Uppsala är på många sätt en bra kommun. Fler än någonsin jobbar och skolresultaten har höjts. Men allt för många Uppsalabor känner sig otrygga och vår välfärd har urholkats efter år av marknadsexperiment. Pengarna som ska gå till våra barns undervisning försvinner iväg till skatteparadis och i äldreomsorgen har vi handgripligen stoppat fiffel och fusk.

Vi vet att Uppsala kan bättre. Med fler poliser och fler lärare ska vi pressa tillbaka brottsligheten, stoppa stöket i Uppsalas skolor och se till så att alla elever klarar skolan. För oss går det före skattesänkningar och privatiseringar.

För ett tryggare Uppsala:
  • Trygga gator och torg – fler ordningsvakter, väktare och kameror som bistår polisen.
  • Segregationen ska brytas – alla som kan jobba ska jobba.
  • Stoppa vinstjakten i Uppsalas skolor.
  • Fler vuxna i skolan och tydliga ordningsregler. Lärarna ska ha de befogenheter som krävs för att skapa studiero.
  • Stoppa marknadsexperimenten i Uppsalas äldreomsorg. Ingen ska kunna fuska på bekostnad av äldres trygghet.

Erik Pelling & Eva Christiernin, kommunalrådskandidater.
Fotograf: Angelica Klang.

Rösta på din granne

Vi är dina grannar. Vi bor där du bor. Våra barn går kanske i samma skola. Valet är nu inte långt bort och det finns många lokala S-kandidater som ställer upp i årets val.

Klicka här för att se vilken S-kandidat som bor nära dig.