Rösta för mig

När alla barn klarar skolan så vinner vi framtiden. Därför går Socialdemokraterna till val på att stoppa stöket i Uppsalas skolor och lyfta alla Uppsalas skolor.

Kunskapsresultaten ska höjas på bred front, för alla barn. Barn med särskilda behov ska få extra hjälp. Skolböcker ska inte ersättas av datorer och surfplattor, både och behövs. Det ska vara fler vuxna som håller koll under lektion och rast. Ordning, disciplin och ambition ska råda. 

Det kommer behöva upprustas, anställas och ja, det blir en del nya hårda krav – för att ställa krav är att bry sig. Vi vet att alla barn klarar det – om en hjälpande hand finns där.

Det kommer kräva att vi prioriterar. Och det finns motstånd.

DET HÄR STÅR PÅ SPEL

Ordning och reda på alla skolor genom mer personal och korridorsvakter

Läxhjälp på alla skolor

Mindre undervisningsgrupper för alla barn som behöver

Utbyggd elevhälsa för alla


Nått vägs ände med dagens regler

De senaste åren har vi genomfört en rad förändringar och visst har vi nått resultat. Vi vet att Uppsala kan bättre. Men vi hålls tillbaka av högerpartierna i riksdagen och kommunen. 

För de senaste decenniernas skolexperiment har nått vägs ände. Vinstjakt, betygsfusk, riggade system och regler som gör den kommunala skolan till förlorare gör Uppsala sämre. 

När riksdagen är kidnappad av skolindustriella särintressen behöver Uppsala gå sin egen väg. För att få med alla skolor – både privata och kommunala – kommer vi införa ett helt nytt system med tydliga krav & förväntningar som ska gälla alla

Tvingande regler så långt det går

Den som vägrar säger också nej till att ge Uppsala skolbarn en bra utbildning och trygg framtid. Tills riksdagen har lagstiftat bort oseriösa aktörer kommer kommunen behöva ta ett större ansvar genom att märka ut och visa Uppsalas föräldrar vilka skolor som lever upp till kommunens krav & förväntningar på bland annat: 

  • Andel behöriga lärare
  • Antal lärarledda lektioner/vecka
  • Skolgård, skolmatsal och bibliotek
  • Kuratorer och studievägledare på plats 
  • Fritids på obekväm tid
  • Antal lärare per barngrupp
  • Korridorsvakter

Vi gör det för att vi inte kan låta framtiden gå förlorad med skolor som sviker Uppsalas barnfamiljer. Det här är vårt löfte. 

Med din röst i kommunvalet kommer vi kunna förbättra skolorna för alla barn. Valet den 11 september blir en folkomröstning om framtiden för Uppsalas skolor. 

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala
och Eva Christiernin (S), kommunalråd och lärare.