Räddningsplan för Region Uppsala

I dialog med vårdpersonalen har Socialdemokraterna i Region Uppsala tagit fram en räddningsplan i tre steg:

Bryt med konsultidéer om slimmad vård – anställ mer personal

Istället för att lägga miljarder på konsulter måste vi se till att det finns tillräckligt med vårdplatser så att folk får vård i tid. För att kunna öppna fler vårdplatser måste det anställas mer vårdpersonal som har bra villkor.

Höjda löner för de som jobbar i vården

Ska vi lyckas anställa mer personal i vården behöver vi höja lönerna för vårdpersonalen och satsa på att förbättra arbetsmiljön. Det ska helt enkelt bli mer attraktivt att arbeta i vården i Region Uppsala. Det är bara så vi får mer personal och kan öppna fler vårdplatser så att du får vård i tid. 

Privatiseringsstopp

Varje privatisering kostar pengar och splittrar vården. Det blir krångligt för patienter att hitta rätt och administrationen ökar. Våra skattepengar ska gå till fler sjuksköterskor och undersköterskor, inte till byråkrati och skatteparadis.

Vivianne Macdisi (S) och Helena Proos (S), oppositionsråd i Region Uppsala har tagit fram en räddningsplan i dialog med vårdpersonalen.

Ta ställning – var med och genomför räddningsplanen!