Knivsta kan bättre

Knivsta är på många sätt en bra kommun att leva i och växa upp i. Men många känner sig osäkra inför framtiden och oroar sig för kommunens utveckling. Allt fler undrar om välfärden kommer finnas där när den behövs som mest.

Våra förskolor och skolor måste få de resurser som krävs för att de ska fortsätta vara trygga och utvecklande. Vi behöver fler legitimerade lärare i förskolan. Med fältassistenter på fritiden och fler vuxna i skolan ökar vi tryggheten för våra ungdomar och fångar upp de som behöver extra stöd.

Vi ska anställa fler inom hemtjänsten och äldreomsorgen och satsa mer på social samvaro och aktiviteter för de äldre. Vi vill minska antalet olika personer som den med hemtjänst möter varje vecka.

Knivsta ska växa på ett planerat och klokt sätt. Det ska vara enkelt att leva hållbart. Tågen måste gå i tid så att fler kan välja bort bilen och ändå få vardagen att gå ihop.

Därför ska vi arbeta för att säkra upprustningen och utbyggraden av järnvägen.

Vi vet att vårt Knivsta kan bättre.

Harriet Swanberg, kommunalrådskandidat.

Rösta på din granne

Vi är dina grannar. Vi bor där du bor. Våra barn går kanske i samma skola. Valet är nu inte långt bort och det finns många lokala S-kandidater som ställer upp i årets val.

Klicka här för att se vilken S-kandidat som bor nära dig.