Sanne Lennström

Sanne Lennström

#2 på riksdagslistan

Jag heter Sanne Lennström och i valet i höst kandiderar jag till riksdagen för Socialdemokraterna.

Därför ställer jag upp

Jag heter Sanne Lennström, är Östhammarsbo, småbarnsförälder och kandidat till Sveriges riksdag.

För mig är det viktigt att vi kan bo och leva i hela Sverige. Oavsett om man bor på landet eller i staden förtjänar man samma tillgång till samhällets service. Vi har också ett ansvar att kontrollera vildsvinsstammarna, skarvens utbredning och översvämningsmyggen. Det är en förutsättning för att alla ska kunna bo på och njuta av landsbygden.

Som lärare vet jag att det är i skolan vi lägger grunden för trygga individer som kan nå sina drömmar. Samtidigt har jag sett hur vinstjakten i skolan leder till att lärare pressas till att hinna undervisa fler klasser på mindre tid och hur marknadens intressen kommer före elevernas.

Vi måste ta tillbaka kontrollen och låta satsningar på skolan komma före skattesänkningar och vinster. Tillsammans kan vi bygga ett samhälle som håller ihop – det tjänar vi alla på!

Håller du med? Rösta på Socialdemokraterna.

Sanne Lennström

#2 på riksdagslistan

Jag kommer att driva:

  • Fler lärare och mer resurser till skolan
  • Stoppa vinstjakten i skolan
  • Stoppa klimatförändringarna

Frågor vi driver