Marcus Wennerström

Marcus Wennerström

#2 på regionfullmäktigelistan och #5 på riksdagslistan

Jag heter Marcus och i valet i höst kandiderar jag till regionfullmäktige i Uppsala län och riksdagen för Socialdemokraterna.

Därför ställer jag upp

Jag heter Marcus Wennerström och kandiderar i valet till en plats i riksdagen.

Jag brinner för att skapa förutsättningar för ett mer jämlikt samhälle. Jag tror att fler än jag ser de negativa konsekvenserna av marknadsexperiment inom vård och skola; att det behövs en tydligare reglering som bland annat startar med ett förbud mot vinstuttag. På samma sätt är det viktigt att vården i Sverige ska vara behovsstyrd. Därför är det viktigt att det ska finnas möjligheter att reglera exempelvis var vårdcentraler och skolor etableras. Dagens system leder till en ökad ojämlikhet.

För att möta den energiomställning som framför allt kommer innebära en elektrifiering ser jag att det finns behov av ett ännu tydligare statligt engagemang. Vi behöver satsa på klimatsmart energiproduktion i alla delar av vårt land. På det sättet skapar vi också framtidens gröna jobb.

Det svenska samhället ska vara ett robust samhälle. Det innebär att de senaste årens kriser, med såväl skogsbränder som pandemi och ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, behöver mötas med en starkare offentlig sektor. När vi helt tagit bort marginalerna för sjukvård och äldreomsorg är det orimligt att tro att de ska kunna möta extremt höga belastningar. När vi i vardagen har svårt att leverera tillräckligt med el till konsumenterna, då står vi långt ifrån att klara framtidens behov. Därför behöver vi ha ett samhälle där marginaler är tillåtna, där motståndskraften är vår försäkring mot det oväntade.

Marcus Wennerström

#2 på regionfullmäktigelistan och plats 5 på riksdagslistan

Jag kommer att driva:

  • Stoppa vinstjakten i skolan
  • Stoppa klimatförändringarna
  • En effektiv och patientnära vård

Frågor vi driver