Inga-Lil Tegelberg

Inga-Lil Tegelberg

#5 på Älvkarlebys kommunfullmäktigelista och #10 på regionfullmäktigelistan

Jag heter Inga-Lil och i valet i höst kandiderar jag till kommunfullmäktige i Älvkarleby kommun och regionfullmäktige för Socialdemokraterna.

Därför ställer jag upp

Jag tycker att Älvkarleby är Sveriges bästa kommun. Men vi har också problem i vårt land och vår kommun som vi måste lösa.

Vår sjukvård är i kris. Patienter väntar i flera dygn på att få hjälp på akuten medan vårdpersonalen springer så fort de kan. Den växande segregationen leder till parallella samhällen där kriminella gäng sprider skräck och förstör för vanligt folk.

Många som har slitit ett helt arbetsliv blir fattiga när de går i pension. Det är inte rimligt. Samtidigt försvinner de skattepengar avsedda för våra barns skolor och våra äldres omsorg till rena bolagsvinster.

Vårt Älvkarleby kan bättre. Välfärd måste alltid gå före skattesänkningar och marknadsexperiment.

Håller du med? Rösta på Socialdemokraterna.

Inga-Lil Tegelberg

#5 på Älvkarlebys kommunfullmäktigelista och #10 på regionfullmäktigelistan

Jag kommer driva att:

  • Fler lärare och mer resurser till skolan
  • En effektiv och patientnära vård
  • Barn och ungas psykiska hälsa

Frågor vi driver