Helena Proos

Helena Proos

#1 på regionfullmäktigelistan

Jag heter Helena och i valet i höst kandiderar jag till regionråd i Uppsala län.

Därför ställer jag upp

Jag heter Helena Proos och i valet kandiderar jag till att bli regionstyrelsens ordförande i Uppsala län.

Region Uppsala är i kris. De senaste fyra åren av blågrönt styre har lett till att vi har färre vårdplatser än någonsin förut, akut personalbrist i förlossningsvården och katastrofala kötider till barn- och ungdomspsykiatrin. Situationen är ohållbar.

För mig är det uppenbart vad som måste göras. I stället för att anställa fler administratörer måste vi satsa på vårdpersonalen. Vi behöver fler sjuksköterskor och undersköterskor, bättre villkor för personalen och vi behöver det nu. Allra helst redan igår.

Ser du också behovet av en räddningsplan för Region Uppsala? Rösta på Socialdemokraterna.

Helena Proos

#1 på regionfullmäktigelistan

Jag kommer att driva:

  • Stoppa vinstjakten i välfärden
  • Mer personal i välfärden
  • Barn och ungas psykiska hälsa

Frågor vi driver