Eva Christiernin

Eva Christiernin

#2 på Uppsalas kommunfullmäktigelista

Mitt namn är Eva Christiernin och i valet kandiderar jag till kommunalråd i Uppsala.

Därför ställer jag upp

Vi har bra välfärd i Uppsala, men bra kan alltid bli bättre. För det krävs ordning och reda. Marknadsexperimenten skapar otrygghet för våra äldre och orättvisa förutsättningar för Uppsalas skolbarn.

Vi har sett det gång på gång: där marknadens intresse går först, där kommer våra äldre och barn sist.

Jag vill vända den utvecklingen. Jag vill anställa fler undersköterskor och vårdbiträden i äldreomsorgen och fler lärare till Uppsalas skolor.

Jag vill att vår gemensamma välfärd går före skattesänkningar.

Eva Christiernin

#2 på Uppsalas kommunfullmäktigelista

Jag kommer att driva:

  • Mer personal i välfärden
  • Fler lärare och mer resurser till skolan
  • Trygga pensioner

Frågor vi driver