Erika Carleren

Erika Carleren

#9 Knivstas kommunfullmäktigelista

Jag heter Erika och i valet i höst kandiderar jag till kommunfullmäktige i Uppsala kommun.

Därför ställer jag upp

Jag tycker att Knivsta är Sveriges bästa kommun. Men vi har också problem i vårt land och vår kommun som vi måste lösa.

Vår sjukvård är i kris. Patienter väntar i flera dygn på att få hjälp på akuten medan vårdpersonalen springer så fort de kan. Den växande segregationen leder till parallella samhällen där kriminella gäng sprider skräck och förstör för vanligt folk.

Många som har slitit ett helt arbetsliv blir fattiga när de går i pension. Det är inte rimligt. Samtidigt försvinner de skattepengar avsedda för våra barns skolor och våra äldres omsorg till rena bolagsvinster.

Vårt Knivsta kan bättre. Välfärd måste alltid gå före skattesänkningar och marknadsexperiment.

Håller du med? Rösta på Socialdemokraterna.

Erika Carleren

#9 på Knivstas kommunfullmäktigelista

Jag kommer driva att:

  • En effektiv och patientnära vård
  • Bryta segregationen
  • Fler jobb och bättre integration

Frågor vi driver