Axel Fogelberg

Axel Fogelberg

#38 Hebys kommunfullmäktigelista

Jag heter Axel och i valet i höst kandiderar jag till kommunfullmäktige i Heby kommun för Socialdemokraterna.

Därför ställer jag upp

Jag tycker att Heby är Sveriges bästa kommun. Men vi har också problem i vårt land och vår kommun som vi måste lösa.

Vår sjukvård är i kris. Patienter väntar i flera dygn på att få hjälp på akuten medan vårdpersonalen springer så fort de kan. Den växande segregationen leder till parallella samhällen där kriminella gäng sprider skräck och förstör för vanligt folk.

Många som har slitit ett helt arbetsliv blir fattiga när de går i pension. Det är inte rimligt. Samtidigt försvinner de skattepengar avsedda för våra barns skolor och våra äldres omsorg till rena bolagsvinster.

Vårt Heby kan bättre. Välfärd måste alltid gå före skattesänkningar och marknadsexperiment.

Håller du med? Rösta på Socialdemokraterna.

Axel Fogelberg

#38 på Hebys kommunfullmäktigelista

Jag kommer driva att:

  • Stoppa vinstjakten i välfärden
  • Fler billiga bostäder
  • Ungas fritid och rätt till inflytande

Frågor vi driver