Anna-Karin Lidberg

Anna-Karin Lidberg

#2 på regionfullmäktigelistan och #23 på Älvkarlebys kommunfullmäktigelista

Jag heter Anna-Karin och i valet i höst kandiderar jag till regionfullmäktige i Uppsala län och #23 på Älvkarlebys kommunfullmäktige.

Därför ställer jag upp

Jag tycker att Älvkarleby är Sveriges bästa kommun. Men vi har också problem i vårt land och vår kommun som vi måste lösa.

Vår sjukvård är i kris. Patienter väntar i flera dygn på att få hjälp på akuten medan vårdpersonalen springer så fort de kan. Den växande segregationen leder till parallella samhällen där kriminella gäng sprider skräck och förstör för vanligt folk.

Många som har slitit ett helt arbetsliv blir fattiga när de går i pension. Det är inte rimligt. Samtidigt försvinner de skattepengar avsedda för våra barns skolor och våra äldres omsorg till rena bolagsvinster.

Vårt Älvkarleby kan bättre. Välfärd måste alltid gå före skattesänkningar och marknadsexperiment.

Håller du med? Rösta på Socialdemokraterna.

Anna-Karin Lidberg

#2 på regionfullmäktigelistan och #23 på Älvkarlebys kommunfullmäktigelista

Jag kommer att driva:

  • Stoppa vinstjakten i välfärden
  • En effektiv och patientnära vård
  • Barn och ungas psykiska hälsa

Frågor vi driver